Posts

Showing posts from June, 2008

Firefox 3

Zapraszam wszystkich do pobijania rekordu Guinesa w największym ściąganiu programu! Poniżej banner:

Rozwiązywanie układu równań metodą Gaussa

Główna klasa aplikacji zawierająca przyciski, tabelę itd. oraz główne metody przez klasę wykonywane - odpowiedź na naciśniećie odpowiednich przysisków aplikacji. "Zatwierdź" powoduje stworzenie tablicy o podaych wymiarach, a oblicz powoduje( w przypadku poprawnego wprowadzenie współczynników równania) obliczenie wartości niewiadomych x1, x2, itd.
Program jest dostępny do ściągnięcia na mojej stronie: krzychukula.googlepages.com
KOD:
*
* JedendesktopView.java
*/

/**
* The application's main frame.
*/
public class JedendesktopView extends FrameView {

public JedendesktopView(SingleFrameApplication app) {
super(app);

initComponents();

// status bar initialization - message timeout, idle icon and busy a nimation, etc


/// to mniej ważne;-)

///i ważniejsze:

@Action
public void ZmieńWielkośćTablicy() {


wielkosc = jSpinner1.getValue().hashCode();
jTable1 = new javax.swing.JTable();
String[] tytuly = new String[wiel…

Interpolacja funkcji metodą Lagrange'a

Witam, zamieszczam kolejny programik napisany w javie - do czego służy widać z tytułu posta. Jest to kolejny projekt zaliczeniowy przy czym przy jego tworzeniu najważniejsze było zrozumienie algorytmu jego działania. W związku z czym nie zamieszczam całości kodu, a jedynie kod obsługi przycisku "Oblicz":

privatevoid jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here://pobieram ilość elementów które powinienem pobrać z tablicy

wielkosc = jSpinner1.getValue( ).hashCode( );

x = Double.valueOf(jTextField1.getText( ));

Double iloczyn = 1D;

Double suma = 0D;

//tablice tymczasowe

Double[ ] X = new Double[wielkosc];

Double[ ] Y = new Double[wielkosc];//wczytywanie danych z komponentu do tablicyfor (int i = 0; i < wielkosc; i++) {


Y[i] = Double.valueOf(jTable1.getModel( ).getValueAt(i, 1).toString( ));

System.out.println("i " + i + "y = " + Y[i]);


}for (int i = 0; i < wielkosc; i++) {


Program zaliczeniowy: Gra w życie

Gra w życie. Poniżej zamieszczam mój najnowszy programik napisany w javie. Pisałem go w NetBeans 6.1 co widać jeśli ktoś w nim pracował. Porgram umożliwia rysowanie oraz wykonanie kroku po naciśnięciu przycisku "Krok". W zrozumieniu jest raczej prosty więc jeśli komuś się przyda to bardzo dobrze;-)

/*
* Main.java
*Gra w życie z użyciem dwóch kolorów
* Created on 7 czerwiec 2008, 19:20
*/
package grawzycie;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;

/**
*
* @author  shaman
*/
publicclass Main extends javax.swing.JFrame {
/** Creates new form Main */
public Main( ) {        tablica = new Color[37][32];
       tymczasowa = new Color[37][32];
for (int i = 0; i < 37; i++) { for (int j = 0; j < 32; j++) {                tablica[i][j] = new Color(255, 255, 255);
           }        }
       kolor = true;
       initComponents( );
       g = jPanel1.getGraphics( );    }

/** This method is called from within the constructor to
    * initialize the form.
    * WARNING: Do NOT modify t…