Skip to main content

Program zaliczeniowy: Gra w życie

Gra w życie.
Poniżej zamieszczam mój najnowszy programik napisany w javie. Pisałem go w NetBeans 6.1 co widać jeśli ktoś w nim pracował. Porgram umożliwia rysowanie oraz wykonanie kroku po naciśnięciu przycisku "Krok". W zrozumieniu jest raczej prosty więc jeśli komuś się przyda to bardzo dobrze;-)


 /*

* Main.java

*Gra w życie z użyciem dwóch kolorów

* Created on 7 czerwiec 2008, 19:20

*/

package grawzycie;


import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;


/**

*

* @author  shaman

*/

public class Main extends javax.swing.JFrame {

     /** Creates new form Main */

     public Main( ) {
          tablica = new Color[37][32];

         tymczasowa = new Color[37][32];

         for (int i = 0; i < 37; i++) {
              for (int j = 0; j < 32; j++) {
                  tablica[i][j] = new Color(255, 255, 255);

             }
         }

         kolor = true;

         initComponents( );

         g = jPanel1.getGraphics( );
     }


     /** This method is called from within the constructor to

      * initialize the form.

      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is

      * always regenerated by the Form Editor.

      */

     @SuppressWarnings("unchecked")

     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">

     private void initComponents( ) {

          jButton1 = new javax.swing.JButton( );

          jPanel1 = new javax.swing.JPanel( );


          setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

          setMinimumSize(new java.awt.Dimension(400, 400));

          setResizable(false);


          jButton1.setText("Krok");

          jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener( ) {
               public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                   jButton1ActionPerformed(evt);
              }
          });


          jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0, 0, 0)));

          jPanel1.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(200, 200));

          jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(200, 200));

          jPanel1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter( ) {
               public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                   jPanel1MousePressed(evt);
              }
          });


          javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);

          jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);

          jPanel1Layout.setHorizontalGroup(

              jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

              .addGap(0, 198, Short.MAX_VALUE)

          );

          jPanel1Layout.setVerticalGroup(

              jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

              .addGap(0, 198, Short.MAX_VALUE)

          );


          javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane( ));

          getContentPane( ).setLayout(layout);

          layout.setHorizontalGroup(

              layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

              .addGroup(layout.createSequentialGroup( )

                  .addContainerGap( )

                  .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

                      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

                      .addComponent(jButton1))

                  .addContainerGap( ))

          );

          layout.setVerticalGroup(

              layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

              .addGroup(layout.createSequentialGroup( )

                  .addContainerGap( )

                  .addComponent(jButton1)

                  .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

                  .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

                  .addContainerGap( ))

          );


          pack( );
      }// </editor-fold>


   private void jPanel1MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                     
    // TODO add your handling code here:
      int x = evt.getX( );

      System.out.println("x = " + x);

      x = x - x % 10;

      System.out.println("x = " + x);

      int iX = x / 10;

      System.out.println("iX = " + iX);


      int y = evt.getY( );

      System.out.println("y = " + y);

      y = y - y % 10;

      System.out.println("y = " + y);

      int iY = y / 10;

      System.out.println("iY = " + iY);


      if (kolor) {
           tablica[iX][iY] = jeden;

      } else {

          tablica[iX][iY] = dwa;
      }

      kolor = !kolor;
      g.setColor(tablica[iX][iY]);

      g.fillRect(x, y, 7, 7);
   }                                    


   private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         
    // TODO add your handling code here:

      //tablica przechowująca ilość sąsiadów w koorze 1 i 2

      IlośćKolorów sasiedzi[ ] = new IlośćKolorów[3];

      sasiedzi[1] = new IlośćKolorów( );

      sasiedzi[2] = new IlośćKolorów( );

      //ilość żywych sąsiadów

      int zywi = 0;


      //pętle sprawdzające każdy element tablicy

      for (int i = 0; i < 37; i++) {
           for (int j = 0; j < 32; j++) {

               //ilosc zywych sąsiadów

               zywi = 0;

               sasiedzi[1].ilość = 0;

               sasiedzi[2].ilość = 0;

    //górny lewy róg

               if (i > 0) {
                    if (j > 0) {
                        if (tablica[i - 1][j - 1] == jeden) {
                            sasiedzi[1].ilość++;

                           zywi++;

                       } else if (tablica[i - 1][j - 1] == dwa) {

                           sasiedzi[2].ilość++;

                           zywi++;
                       }
                   }
               }


               //lewy bok

               if (i > 0) {
                    if (tablica[i - 1][j] == jeden) {
                        sasiedzi[1].ilość++;

                       zywi++;

                   } else if (tablica[i - 1][j] == dwa) {

                       sasiedzi[2].ilość++;

                       zywi++;
                   }

               }


               //dolny lewy róg

               if (i > 0) {
                    if (j < 31) {
                        if (tablica[i - 1][j + 1] == jeden) {
                            sasiedzi[1].ilość++;

                           zywi++;

                       } else if (tablica[i - 1][j + 1] == dwa) {

                           sasiedzi[2].ilość++;

                           zywi++;
                       }
                   }
               }


               //nad badaną

               if (j > 0) {
                    if (tablica[i][j - 1] == jeden) {
                        sasiedzi[1].ilość++;

                       zywi++;

                   } else if (tablica[i][j - 1] == dwa) {

                       sasiedzi[2].ilość++;

                       zywi++;
                   }

               }


               //pod badaną

               if (j < 31) {
                    if (tablica[i][j + 1] == jeden) {
                        sasiedzi[1].ilość++;

                       zywi++;

                   } else if (tablica[i][j + 1] == dwa) {

                       sasiedzi[2].ilość++;

                       zywi++;
                   }

               }               //górny prawy róg

               if (i < 36) {
                    if (j > 0) {
                        if (tablica[i + 1][j - 1] == jeden) {
                            sasiedzi[1].ilość++;

                           zywi++;

                       } else if (tablica[i + 1][j - 1] == dwa) {

                           sasiedzi[2].ilość++;

                           zywi++;
                       }
                   }
               }


               //prawy bok

               if (i < 36) {
                    if (tablica[i + 1][j] == jeden) {
                        sasiedzi[1].ilość++;

                       zywi++;

                   } else if (tablica[i + 1][j] == dwa) {

                       sasiedzi[2].ilość++;

                       zywi++;
                   }

               }


               //dolny lewy róg

               if (i < 36) {
                    if (j < 31) {
                        if (tablica[i + 1][j + 1] == jeden) {
                            sasiedzi[1].ilość++;

                           zywi++;

                       } else if (tablica[i + 1][j + 1] == dwa) {

                           sasiedzi[2].ilość++;

                           zywi++;
                       }
                   }
               }


               //jesli spełnia warunki życia

               if (zywi != 2 && zywi != 3) {
                    tymczasowa[i][j] = martwa;


               } else {

                   tymczasowa[i][j] = tablica[i][j];

               }


               //jesli ożywa

               if (zywi == 3 && tablica[i][j].equals(martwa)) {
                    if (sasiedzi[1].ilość >= 2) {
                        tymczasowa[i][j] = jeden;

                   } else if (sasiedzi[2].ilość >= 2) {

                       tymczasowa[i][j] = dwa;
                   }

                   System.out.println("ozywa" + "jeden" + sasiedzi[1].ilość);

                   System.out.println("ozywa" + "dwa" + sasiedzi[2].ilość);
               }

           }
       }


       //przepisanie tablicy tymczasowej do głównej

       for (int i = 0; i < 37; i++) {
            for (int j = 0; j < 32; j++) {

                tablica[i][j] = tymczasowa[i][j];

                ///

                //rysowanie tablicy!!!!

                g.setColor(tablica[i][j]);


                g.fillRect(i * 10, j * 10, 7, 7);
            }
        }

     }                                        


        /**

        * @param args the command line arguments

        */

        public static void main(String args[ ]) {
             java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable( ) {
                 public void run( ) {
                     new Main( ).setVisible(true);
                }
            });
        }


        // Variables declaration - do not modify

        private javax.swing.JButton jButton1;

        private javax.swing.JPanel jPanel1;

        // End of variables declaration

        

        //tablica przechowująca stany komórek - ich kolory

        private Color tablica[ ][ ],tymczasowa[ ][ ]; 

        private boolean kolor = true; 

        private Color jeden = new Color(255,0,0);

        private Color dwa = new Color(0,255,0);

        private Color martwa = new Color(255,255,255);

        private Graphics g;

        //klasa przechowująca ilość sasiadów w danym kolorze

        private class IlośćKolorów{
             public int ilość;

            IlośćKolorów( ){
                 ilość = 0;
            }
             }

        
     }


     Kod wygenerowany za pomocą programu: Code Generator

     Comments

     1. Podziękowania i gratulacje dla Autora. Realizacja tej samej gry w C++ Builderze jest przedstawiona w książce Andrzeja Stasiewicza "C++ Builder całkiem inny świat", ma więcej możliwości, ale korzysta z bibliotecznego komponentu TGridBag, którego odpowiednika w Javie nie ma (albo go nie znalazłem). Właśnie się zastanawiałem, jak to samo zrealizować w Javie

      ReplyDelete
     2. Miło przeczytać taki komentarz:)
      Pozdrawiam!

      ReplyDelete

     Post a Comment

     Comments:

     Popular posts from this blog

     How to simulate slow connection (developer proxy in Node.js)

     Update: If you use Chrome then you can use "Throttling" so simulate slow network for all your assets. This should be easier than proxy.


     Toggle device modeChoose Network type.Refresh the page
     https://developer.chrome.com/devtools/docs/device-mode      Proxy:     For some time I wanted to use some proxy for development and testing of eg. slow internet connection, but it was hard to find something useful and free. I know there is Charles but buy it to use it at most one in a month is not for me.

     I started thinking about Node.js, maybe I can write proxy for me? But fortunately I found one.

     https://github.com/nodejitsu/node-http-proxy

     With this module I can write really short code to create slow server:


     var http = require('http'), httpProxy = require('http-proxy'); httpProxy.createServer(function (req, res, proxy) { var buffer = httpProxy.buffer(req); setTimeout(function () { proxy.proxyRequest(req, res, { host: 'localhost', port: 8080, …

     Course Review: The Bitfountain iOS 8 with Swift Immersive

     This is second big iOS learning project. For first one read iOS Programming book review. As I only have two of them done I have to compare them somehow.

     I am mindful that it took me a really long time to finish it (since last autumn). For a couple of months this year I didn't even have the internet to learn it, so it could not be helped. But last half of the June I've spent watching the videos every day and managed to finish it before any new internet problems.

     So how was it?
     In my opinion, it's great if you're starting out. There are a lot of basics, and seeing how to do things in XCode just makes your learning much easier than looking at the photos in the book. On the other hand, learning is more shallow and it is much easier to just follow the videos and learn only the basics without bigger picture about iOS SDK. I somehow missed more challenging exercises (even though I don't like to do them ;)

     Length:
     Course it pretty long but many videos are quite short (1-2…