Program zaliczeniowy: Gra w życie

Gra w życie.
Poniżej zamieszczam mój najnowszy programik napisany w javie. Pisałem go w NetBeans 6.1 co widać jeśli ktoś w nim pracował. Porgram umożliwia rysowanie oraz wykonanie kroku po naciśnięciu przycisku "Krok". W zrozumieniu jest raczej prosty więc jeśli komuś się przyda to bardzo dobrze;-)


 /*

* Main.java

*Gra w życie z użyciem dwóch kolorów

* Created on 7 czerwiec 2008, 19:20

*/

package grawzycie;


import java.awt.Color;

import java.awt.Graphics;


/**

*

* @author  shaman

*/

public class Main extends javax.swing.JFrame {

     /** Creates new form Main */

     public Main( ) {
          tablica = new Color[37][32];

         tymczasowa = new Color[37][32];

         for (int i = 0; i < 37; i++) {
              for (int j = 0; j < 32; j++) {
                  tablica[i][j] = new Color(255, 255, 255);

             }
         }

         kolor = true;

         initComponents( );

         g = jPanel1.getGraphics( );
     }


     /** This method is called from within the constructor to

      * initialize the form.

      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is

      * always regenerated by the Form Editor.

      */

     @SuppressWarnings("unchecked")

     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">

     private void initComponents( ) {

          jButton1 = new javax.swing.JButton( );

          jPanel1 = new javax.swing.JPanel( );


          setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

          setMinimumSize(new java.awt.Dimension(400, 400));

          setResizable(false);


          jButton1.setText("Krok");

          jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener( ) {
               public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                   jButton1ActionPerformed(evt);
              }
          });


          jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createLineBorder(new java.awt.Color(0, 0, 0)));

          jPanel1.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(200, 200));

          jPanel1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(200, 200));

          jPanel1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter( ) {
               public void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {
                   jPanel1MousePressed(evt);
              }
          });


          javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);

          jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);

          jPanel1Layout.setHorizontalGroup(

              jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

              .addGap(0, 198, Short.MAX_VALUE)

          );

          jPanel1Layout.setVerticalGroup(

              jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

              .addGap(0, 198, Short.MAX_VALUE)

          );


          javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane( ));

          getContentPane( ).setLayout(layout);

          layout.setHorizontalGroup(

              layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

              .addGroup(layout.createSequentialGroup( )

                  .addContainerGap( )

                  .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

                      .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

                      .addComponent(jButton1))

                  .addContainerGap( ))

          );

          layout.setVerticalGroup(

              layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)

              .addGroup(layout.createSequentialGroup( )

                  .addContainerGap( )

                  .addComponent(jButton1)

                  .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

                  .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)

                  .addContainerGap( ))

          );


          pack( );
      }// </editor-fold>


   private void jPanel1MousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                     
    // TODO add your handling code here:
      int x = evt.getX( );

      System.out.println("x = " + x);

      x = x - x % 10;

      System.out.println("x = " + x);

      int iX = x / 10;

      System.out.println("iX = " + iX);


      int y = evt.getY( );

      System.out.println("y = " + y);

      y = y - y % 10;

      System.out.println("y = " + y);

      int iY = y / 10;

      System.out.println("iY = " + iY);


      if (kolor) {
           tablica[iX][iY] = jeden;

      } else {

          tablica[iX][iY] = dwa;
      }

      kolor = !kolor;
      g.setColor(tablica[iX][iY]);

      g.fillRect(x, y, 7, 7);
   }                                    


   private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         
    // TODO add your handling code here:

      //tablica przechowująca ilość sąsiadów w koorze 1 i 2

      IlośćKolorów sasiedzi[ ] = new IlośćKolorów[3];

      sasiedzi[1] = new IlośćKolorów( );

      sasiedzi[2] = new IlośćKolorów( );

      //ilość żywych sąsiadów

      int zywi = 0;


      //pętle sprawdzające każdy element tablicy

      for (int i = 0; i < 37; i++) {
           for (int j = 0; j < 32; j++) {

               //ilosc zywych sąsiadów

               zywi = 0;

               sasiedzi[1].ilość = 0;

               sasiedzi[2].ilość = 0;

    //górny lewy róg

               if (i > 0) {
                    if (j > 0) {
                        if (tablica[i - 1][j - 1] == jeden) {
                            sasiedzi[1].ilość++;

                           zywi++;

                       } else if (tablica[i - 1][j - 1] == dwa) {

                           sasiedzi[2].ilość++;

                           zywi++;
                       }
                   }
               }


               //lewy bok

               if (i > 0) {
                    if (tablica[i - 1][j] == jeden) {
                        sasiedzi[1].ilość++;

                       zywi++;

                   } else if (tablica[i - 1][j] == dwa) {

                       sasiedzi[2].ilość++;

                       zywi++;
                   }

               }


               //dolny lewy róg

               if (i > 0) {
                    if (j < 31) {
                        if (tablica[i - 1][j + 1] == jeden) {
                            sasiedzi[1].ilość++;

                           zywi++;

                       } else if (tablica[i - 1][j + 1] == dwa) {

                           sasiedzi[2].ilość++;

                           zywi++;
                       }
                   }
               }


               //nad badaną

               if (j > 0) {
                    if (tablica[i][j - 1] == jeden) {
                        sasiedzi[1].ilość++;

                       zywi++;

                   } else if (tablica[i][j - 1] == dwa) {

                       sasiedzi[2].ilość++;

                       zywi++;
                   }

               }


               //pod badaną

               if (j < 31) {
                    if (tablica[i][j + 1] == jeden) {
                        sasiedzi[1].ilość++;

                       zywi++;

                   } else if (tablica[i][j + 1] == dwa) {

                       sasiedzi[2].ilość++;

                       zywi++;
                   }

               }               //górny prawy róg

               if (i < 36) {
                    if (j > 0) {
                        if (tablica[i + 1][j - 1] == jeden) {
                            sasiedzi[1].ilość++;

                           zywi++;

                       } else if (tablica[i + 1][j - 1] == dwa) {

                           sasiedzi[2].ilość++;

                           zywi++;
                       }
                   }
               }


               //prawy bok

               if (i < 36) {
                    if (tablica[i + 1][j] == jeden) {
                        sasiedzi[1].ilość++;

                       zywi++;

                   } else if (tablica[i + 1][j] == dwa) {

                       sasiedzi[2].ilość++;

                       zywi++;
                   }

               }


               //dolny lewy róg

               if (i < 36) {
                    if (j < 31) {
                        if (tablica[i + 1][j + 1] == jeden) {
                            sasiedzi[1].ilość++;

                           zywi++;

                       } else if (tablica[i + 1][j + 1] == dwa) {

                           sasiedzi[2].ilość++;

                           zywi++;
                       }
                   }
               }


               //jesli spełnia warunki życia

               if (zywi != 2 && zywi != 3) {
                    tymczasowa[i][j] = martwa;


               } else {

                   tymczasowa[i][j] = tablica[i][j];

               }


               //jesli ożywa

               if (zywi == 3 && tablica[i][j].equals(martwa)) {
                    if (sasiedzi[1].ilość >= 2) {
                        tymczasowa[i][j] = jeden;

                   } else if (sasiedzi[2].ilość >= 2) {

                       tymczasowa[i][j] = dwa;
                   }

                   System.out.println("ozywa" + "jeden" + sasiedzi[1].ilość);

                   System.out.println("ozywa" + "dwa" + sasiedzi[2].ilość);
               }

           }
       }


       //przepisanie tablicy tymczasowej do głównej

       for (int i = 0; i < 37; i++) {
            for (int j = 0; j < 32; j++) {

                tablica[i][j] = tymczasowa[i][j];

                ///

                //rysowanie tablicy!!!!

                g.setColor(tablica[i][j]);


                g.fillRect(i * 10, j * 10, 7, 7);
            }
        }

     }                                        


        /**

        * @param args the command line arguments

        */

        public static void main(String args[ ]) {
             java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable( ) {
                 public void run( ) {
                     new Main( ).setVisible(true);
                }
            });
        }


        // Variables declaration - do not modify

        private javax.swing.JButton jButton1;

        private javax.swing.JPanel jPanel1;

        // End of variables declaration

        

        //tablica przechowująca stany komórek - ich kolory

        private Color tablica[ ][ ],tymczasowa[ ][ ]; 

        private boolean kolor = true; 

        private Color jeden = new Color(255,0,0);

        private Color dwa = new Color(0,255,0);

        private Color martwa = new Color(255,255,255);

        private Graphics g;

        //klasa przechowująca ilość sasiadów w danym kolorze

        private class IlośćKolorów{
             public int ilość;

            IlośćKolorów( ){
                 ilość = 0;
            }
             }

        
     }


     Kod wygenerowany za pomocą programu: Code Generator

     Comments

     1. Podziękowania i gratulacje dla Autora. Realizacja tej samej gry w C++ Builderze jest przedstawiona w książce Andrzeja Stasiewicza "C++ Builder całkiem inny świat", ma więcej możliwości, ale korzysta z bibliotecznego komponentu TGridBag, którego odpowiednika w Javie nie ma (albo go nie znalazłem). Właśnie się zastanawiałem, jak to samo zrealizować w Javie

      ReplyDelete
     2. Miło przeczytać taki komentarz:)
      Pozdrawiam!

      ReplyDelete

     Post a Comment

     Comments:

     Popular posts from this blog

     How to simulate slow connection (developer proxy in Node.js)

     How to use NPM packages from private repositories on bitbucket