Interpolacja funkcji metodą Lagrange'a

Witam, zamieszczam kolejny programik napisany w javie - do czego służy widać z tytułu posta. Jest to kolejny projekt zaliczeniowy przy czym przy jego tworzeniu najważniejsze było zrozumienie algorytmu jego działania. W związku z czym nie zamieszczam całości kodu, a jedynie kod obsługi przycisku "Oblicz":

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
  // TODO add your handling code here:  //pobieram ilość elementów które powinienem pobrać z tablicy

  wielkosc = jSpinner1.getValue( ).hashCode( );

  x = Double.valueOf(jTextField1.getText( ));

  Double iloczyn = 1D;

  Double suma = 0D;

  //tablice tymczasowe

  Double[ ] X = new Double[wielkosc];

  Double[ ] Y = new Double[wielkosc];  //wczytywanie danych z komponentu do tablicy  for (int i = 0; i < wielkosc; i++) {


   Y[i] = Double.valueOf(jTable1.getModel( ).getValueAt(i, 1).toString( ));

   System.out.println("i " + i + "y = " + Y[i]);


  }  for (int i = 0; i < wielkosc; i++) {


   X[i] = Double.valueOf(jTable1.getModel( ).getValueAt(i, 0).toString( ));

   System.out.println("i " + i + "x = " + X[i]);


  }

  for (int i = 0; i < wielkosc; i++) {
   iloczyn = 1D;

   for (int k = 0; k < wielkosc; k++) {
    if (i != k) {
     iloczyn *= (x - X[k]) / (X[i] - X[k]);

     System.out.println("x " + x);

     System.out.println("k " + k + " = " + X[k]);

     System.out.println("i " + i + " = " + X[i]);     System.out.println("iloczyn " + iloczyn);
    }
   }

   suma += Y[i] * iloczyn;

   System.out.println("suma " + suma);
  }

  jTextArea1.append("wynik" + suma +"\n");
}

Kod wygenerowany za pomocą programu: Code Generator

Comments

Popular posts from this blog

How to simulate slow connection (developer proxy in Node.js)

How to use NPM packages from private repositories on bitbucket