Recenzja "Core JavaServer Faces"

Książka o której już pisałem "Core JavaServer Faces".

Dostępna np. w księgarni Helionu: http://helion.pl/ksiazki/javfac.htm
Krótko i na temat, jak to powiedział raz promotor do jednego z moich znajomych: Połowa pracy jest zbędna... Mam tutaj na myśli pierwszą połowę, do strony 322. Od 9 rozdziału: "Niestandardowe komponenty, konwertery i mechanizmy weryfikujące". Druga część książki odnosi się do pisania własnych komponentów i konwerterów, korzystanie z usług zewnętrznych jak bazy danych czy LDAP. A także dość ciekawy (choć moim zdaniem za krótki) rozdział o AJAX, oraz kontrolkach AJAX. Brakuje mi także omówienia technologii RichFaces, choćby pokrótce. Na plus trzeba dodać omówienie Facelets i Seam. Ostatni rozdział to typowy how-to z dość chaotycznie pogrupowanymi pomysłami zaczynającymi się od utworzenia projektu w Ecilipse, przez mechanizm uploadu plików, aż po rady co do odczytywania logów.
Moim zdaniem książka powinna być obszerniejsza oraz więcej uwagi powinno być poświęcone dodatkowym bibliotekom i technologii AJAX.
Za plus można uznać umieszczenie w książce całej treści opisywanych programów, tak że można je badać bez podchodzenia do komputera, albo np. leżąc w łóżku
Ogólna ocena: 7/10.

Comments

Popular posts from this blog

How to simulate slow connection (developer proxy in Node.js)

How to use NPM packages from private repositories on bitbucket